Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości

Dla naszych klientów wyszukujemy najlepszych i sprawdzonych wykonawców robót budowlanych, instalacyjnych, czy elektrycznych. ​Do naszych zadań należy również:

  • analiza i zatwierdzanie kosztorysów szczegółowych, przygotowywanie projektu kosztorysu inwestorskiego
  • negocjowanie cen i warunków umów na w/w prace
  • prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
  • zlecanie kontroli technicznych, oraz wymaganych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń, stanowiących jej wyposażenie, w wymaganych przez prawo okresach
  • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
  • przygotowywanie planów remontowych
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – organizacja profesjonalnego odbioru tych prac.