Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Nieruchomościami

Naszym zadaniem jest stworzyć, z każdej powierzonej nieruchomości, miejsca przyjaznego oraz bezpiecznego. Jako zarządca przykładamy ogromną wagę do podnoszenia wartości rynkowej danej nieruchomości poprzez przeprowadzanie potrzebnych inwestycji. W ramach współpracy, oferujemy naszym klientom szeroki i profesjonalny zakres usług, takich jak :

  • zapewnienie wszelkiego rodzaju dostaw usług komunalnych;
  • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu, nadzór nad wykonaniem umów z gminą na wywóz odpadów;
  • zawieranie umów ubezpieczenia budynku;
  • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań, samochodów;
  • utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz na terenie posesji, w zakresie uzgodnionym z właścicielami;
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
  • prowadzenie korespondencji, organizacja i aktywne uczestnictwo w procesie bieżącej komunikacji z właścicielami;
  • wyszukiwanie dostawców usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
  • negocjowanie cen i warunków umów, nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem.