Reprezentacja wspólnoty

Reprezentacja wspólnoty

W Państwa imieniu reprezentujemy wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej. Zajmujemy się również reprezentacją wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.