Obsługa prawna

Jako Zarządca nie unikamy reprezentacji wspólnoty przed organami prawnymi. Naszym obowiązkiem jest godna i rzetelna reprezentacja naszych Klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi.Nie zostawiamy Naszych klientów z problemami ciężkimi i moralnie trudnymi. W ich imieniu podejmujemy się działań w zakresie windykacji przedsądowej, która należy do naszych obowiązków.