Jak wygląda reprezentacja wspólnoty?

Zarząd wspólnoty reprezentuje wspólnotę na zewnątrz. Co to oznacza w praktyce? Reprezentacja wspólnoty to nic innego, jak zajęcie się relacjami prawnymi, np. zawieranie umów z dostawcami mediów czy podmiotami wykonującymi remonty. Jest to zadanie dla administratora. Co więcej, reprezentacja to także występowanie w imieniu wspólnoty do sądów oraz innych organów władzy publicznej. Sytuacja, w której stroną sporu sądowego jest wspólnota, dobrze jeżeli posiada ona administratora, który będzie ją profesjonalnie reprezentował.

Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ uważamy, że warto roztropnie wybierać członków zarządu wspólnoty. Mieszkańcy, którzy często są w zarządzie nie mają doświadczenia w postępowaniach sądowych. My mamy! Naszym obowiązkiem jest godna i rzetelna reprezentacja naszych Klientów.