Przeglądy elektryczne dla wspólnot mieszkaniowych.

Przeglądy elektryczne dla wspólnot mieszkaniowych.

Okresowe przeglądy to niezbędna czynność, aby upewnić się, że mieszkania i budynek są maksymalnie zabezpieczone. Pozwalają także określić, jakie elementy wymagają wymiany lub konserwacji. Nie inaczej sprawa wygląda z przeglądami elektrycznymi!

Powinny odbywać się one nie rzadziej niż co 5 lat. Ważnym elementem sprawnego przeglądu jest współpraca mieszkańców wspólnoty z Zarządcą Nieruchomości lub Administratorem. Każdy z mieszkańców powinien udostępnić lokal w celu przeglądu.

W HNP Twój Zarządca o terminach wszelkich przeglądów informujemy mieszkańców odpowiednio wcześniej. Staramy się także możliwie najbardziej dopasować te terminy oraz godziny do dyspozycyjności mieszkańców!