Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością

Aby sprawnie działać, każda nieruchomość  wymaga przejrzystego i czytelnego planu. By móc utrzymać ja w stanie niepogorszonym, wymagane są regularne przeglądy i naprawy. Natomiast żeby móc polepszyć standard i zwiększyć wartość danej nieruchomości, potrzebny jest indywidualny plan działania. Naszym zadaniem jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym poprzez:

  • Tworzenie zachowawczego planu działania
  • Rozwojowego planu zarządzania
  • Tworzenie planów zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku
  • Analizę i tworzenie planów pozyskiwania pożytków
Celem naszej działalności jest poprawa jakości życia mieszkańców, podwyższenie standardu budynkow i wartości nieruchomości.