Obsługa bankowo-księgowa

Zarządca nieruchomości powinien świadczyć merytoryczne, bezpieczne i kompleksowe wsparcie w sprawach bankowo-księgowych. W imieniu naszych klientów zajmujemy się wszystkimi kwestiami związanymi z organami administracyjnymi i wszelkimi urzędami. ​W takie obowiązki wchodzi cały szereg zadań :

  • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek zgodnie z posiadaną autoryzacją;
  • prowadzenie bieżących rozliczeń z dostawcami mediów oraz usług dla nieruchomości;
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • ​pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
  • pobieranie i windykacja należności z pożytków;
  • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.