Przeglądy kominiarskie.

Zachowanie budynku w należytym stanie technicznym to jeden z obowiązków zarządcy nieruchomości. Innym, bardzo ważnym obowiązkiem jest dopilnowanie okresowych przeglądów. Powinny odbywać się one raz lub dwa razy w roku, w zależności od tego, o jakim przeglądzie mowa. Oczywiście, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia napraw zgłoszonych przez lokatorów, nie należy z nimi zwlekać, jednak zwykle to dopiero przegląd wykazuje, co należy naprawić.

Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego to priorytet dla administratora budynku. Regularne przeglądy m.in.:

  • kominiarskie,
  • przeciwpożarowe,
  • dotyczące instalacji elektrycznej,
  • wentylacji,
  • stanu dachu czy ścian,
  • kanalizacji,
  • ogrzewania są więc niezwykle ważne.

Przeglądy powinny również zostać przeprowadzone, gdy zaistniały złe warunki atmosferyczne, w celu sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń po np. burzy czy gradobiciu. Regularne przeglądy pozwalają uniknąć groźnych sytuacji, które mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców, a nawet przechodniów.

Administrator i zarządca nieruchomości to odpowiedzialne stanowiska. W HNP Twój Zarządca dbamy o to, aby każdy przegląd odbył się w sposób staranny i punktualny. Dodatkowo zawsze pilnujemy, aby jak najszybciej zostały naprawione wszelkie uszkodzenia, a zużyte elementy wymieniono na nowe.